Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów FNW013

Ul. Młyńska 13 - Bytom Odrzański
Zapraszamy: Pon.-Pt. od 9:00 do 19:00 a w Sobotę od 9:00 do 13:00
63 zł
99 zł
163 zł
153 zł
177 zł
62zł
98 zł
199 zł
35zł
Wykonujemy okresowe badania techniczne oraz badania o zgodności pojazdu z ustawą o podatku VAT
Cennik określa:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004r.
w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
Co zrobić, gdy nie ma już miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki?
1. Przyjechać do stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu.

2. Jeżeli pojazd "przeszedł" pozytywnie badanie techniczne, diagnosta wystawi zaświadczenie ważne przez dwa tygodnie. Na tym zaświadczeniu można poruszać się pojazdem i w przypadku kontroli okazywać wraz z dowodem rejestracyjnym.

3. Z zaświadczeniem od diagnosty, aktualnym dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem OC , dowodem osobistym i jeżeli jest to wymagane PEŁNOMOCNICTWEM dla osoby składającej wniosek należy udać się do "swojego" wydziału komunikacji.

( Upoważnienie jest potrzebne jeżeli pojazd ma współwłaścieli i jeden z nich składa wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego - można pobrać druk z internetu. Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej. )

4. W wydziale komunikacji złożyć wniosek oraz dokonać opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

5. Otrzymujemy Pozwolenie Czasowe i oczekujemy na wyrobienie dowodu rejestracyjnego.
6. Odbieramy dowód rejestracyjny z wbitym już badaniem technicznym.
NIE MA POTRZEBY ponownej wizyty w stacji kontroli pojazdów.
pozwolenie czasowe dowód rejestracyjny
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bytom Odrzański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bytom Odrzański
Informacje o badaniach technicznych pojazdów
1. Pojazdy nie podlegające okresowym badaniom technicznym:
- przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg,
- samochody i motocykle zabytkowe nie używane w celach zarobkowych
2. Częstotliwość wykonywania przeglądów rejestracyjnych.
- Pojazdy nowe - pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji.
Następne badanie techniczne powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Kolejne już co 1 rok.
- Ciągnik rolniczy - co 2 lata.
- Pojazd z instalacją gazową - co 1 rok
- Pojazd przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy - co 1 rok
3. Ceny badań technicznych.
Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury.
Ostatni cennik jest zawarty w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261.
Stacje kontroli pojazdów na terenie całego kraju, są zobowiązane do stosowania w/w cennika.
4. Do której stacji udać się na badanie techniczne pojazdu?
Badania techniczne można wykonywać w dowolnej Stacji Diagnostycznej na terenie naszego kraju
bez względu na to gdzie pojazd jest zarejestrowany.
5. Hak holowniczy
Koszt badania to 35 zł i badanie obejmuje jedynie sprawdzenie samego haka holowniczego.
Jest to opłata jednorazowa i podczas kolejnego okresowego badania technicznego nie pobiera
się opłaty za sprawdzenie haka holowniczego.
6. Pojazd sprowadzony z zagranicy - wymagane dokumenty:
Dla pojazdów sprowadzonych z Uni Europejskiej to dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji
i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami.
7. Przyczepy - koszt przeglądu rejestracyjnego
Koszt badania technicznego zależny jest od rodzaju przyczepy:
40 zł – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
50 zł – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
70 zł - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
78 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
163 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
177 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
**d.m.c. - dopuszczalnej masy całkowitej.
8. Pojazdy zabytkowe
W zależności od rodzaju badania pierwsze badanie pojazdu rejestrowanego jako zabytek:
- samochód osobowy – 305 zł
- motocykl i motorower – 183 zł
- autobus – 600 zł
- samochód ciężarowy – 427 zł
- ciągnik siodłowy i balastowy – 542 zł
- przyczepa ciężarowa i specjalna – 146 zł
W przypadku pojazdów używanych do celów zarobkowych koszt jak zwykłego przeglądu
(za wyjątkiem pierwszego badania przy rejestracji jako zabytku.)
9. Przegląd zgodności samochodu z warunkami ustawy o podatku VAT.
koszt badania technicznego i zgodności samochodu z ustawą o podatku VAT - 50 zł.
UWAGA! - Badanie o zgodności pojazdu z ustawą o podatku VAT można wykonać tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Nasza Stacja posiada powyższe uprawnienia.
Bytom Odrzański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów FNW013 Akceptujemy Płatności kartą Visa Maestro Mastercard