Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów FNW013

Ul. Młyńska 13 - Bytom Odrzański
Zapraszamy: Pon.-Pt. od 7:00 do 19:00 a w Sobotę od 9:00 do 13:00
63 zł
99 zł
163 zł
153 zł
177 zł
62zł
98 zł
199 zł
35zł
Wykonujemy okresowe badania techniczne oraz badania o zgodności pojazdu z ustawą o podatku VAT
Cennik określa:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004r.
w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
Co zrobić, gdy nie ma już miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki?
1. Przyjechać do stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu.

2. Jeżeli pojazd "przeszedł" pozytywnie badanie techniczne, diagnosta wystawi zaświadczenie ważne przez dwa tygodnie. Na tym zaświadczeniu można poruszać się pojazdem i w przypadku kontroli okazywać wraz z dowodem rejestracyjnym.

3. Z zaświadczeniem od diagnosty, aktualnym dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem OC , dowodem osobistym i jeżeli jest to wymagane PEŁNOMOCNICTWEM dla osoby składającej wniosek należy udać się do "swojego" wydziału komunikacji.

( Upoważnienie jest potrzebne jeżeli pojazd ma współwłaścieli i jeden z nich składa wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego - można pobrać druk z internetu. Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej. )

4. W wydziale komunikacji złożyć wniosek oraz dokonać opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego.

5. Otrzymujemy Pozwolenie Czasowe i oczekujemy na wyrobienie dowodu rejestracyjnego.
6. Odbieramy dowód rejestracyjny z wbitym już badaniem technicznym.
NIE MA POTRZEBY ponownej wizyty w stacji kontroli pojazdów.
pozwolenie czasowe dowód rejestracyjny
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bytom Odrzański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bytom Odrzański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bytom Odrzański

WYGRAJ ROWER - ZASADY

1. Nagrodą główną w roku 2018 jest (jeszcze nie ustalono),
2. Każdy klient Okręgowej Stacji Diagnostycznej FN013 w Bytomiu Odrzańskim
może brać udział w losowaniu nagrody głównej o ile wyrazi na to zgodę i akceptuje zasady,
3. Udział w losowaniu mogą brać udział tylko Klienci, których pojazd przeszedł w tej stacji FNw013 pozytywnie badanie technicze i udostępnili swój numer telefonu w celu powiadomienia o wygranej.
4. Nagroda będzie losowana w Grudniu 2018r,
5. Nagrodę można oglądać w Stacji Diagnostycznej FN013,
6. Z losowania wykluczeni są pracownicy Stacji FN013,
7. Wyniki losowania będą opublikowane na stronie www.autoskrzynia.pl lub stronie firmowej Facebook
8. Wynikiem Losowania jest numer badania technicznego pojazdu. Wygrywający określa zakres danych osobowych, które mogą być podane do publicznej wiadomości.
9. Nagrodę można odebrać w ciągu 1 miesiąca od daty losowania.
10. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym czasie losowanie zostanie powtórzone

W roku 2017 wygrywa:

Zobacz tutaj

Informacje o badaniach technicznych pojazdów

1. Pojazdy nie podlegające okresowym badaniom technicznym:
- przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg,
- samochody i motocykle zabytkowe nie używane w celach zarobkowych
2. Częstotliwość wykonywania przeglądów rejestracyjnych.
- Pojazdy nowe - pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji.
Następne badanie techniczne powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Kolejne już co 1 rok.
- Ciągnik rolniczy - co 2 lata.
- Pojazd z instalacją gazową - co 1 rok
- Pojazd przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy - co 1 rok
3. Ceny badań technicznych.
Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury.
Ostatni cennik jest zawarty w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261.
Stacje kontroli pojazdów na terenie całego kraju, są zobowiązane do stosowania w/w cennika.
4. Do której stacji udać się na badanie techniczne pojazdu?
Badania techniczne można wykonywać w dowolnej Stacji Diagnostycznej na terenie naszego kraju
bez względu na to gdzie pojazd jest zarejestrowany.
5. Hak holowniczy
Koszt badania to 35 zł i badanie obejmuje jedynie sprawdzenie samego haka holowniczego.
Jest to opłata jednorazowa i podczas kolejnego okresowego badania technicznego nie pobiera
się opłaty za sprawdzenie haka holowniczego.
6. Pojazd sprowadzony z zagranicy - wymagane dokumenty:
Dla pojazdów sprowadzonych z Uni Europejskiej to dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji
i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami.
7. Przyczepy - koszt przeglądu rejestracyjnego
Koszt badania technicznego zależny jest od rodzaju przyczepy:
40 zł – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
50 zł – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
70 zł - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
78 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
163 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
177 zł - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
**d.m.c. - dopuszczalnej masy całkowitej.
8. Pojazdy zabytkowe
W zależności od rodzaju badania pierwsze badanie pojazdu rejestrowanego jako zabytek:
- samochód osobowy – 305 zł
- motocykl i motorower – 183 zł
- autobus – 600 zł
- samochód ciężarowy – 427 zł
- ciągnik siodłowy i balastowy – 542 zł
- przyczepa ciężarowa i specjalna – 146 zł
W przypadku pojazdów używanych do celów zarobkowych koszt jak zwykłego przeglądu
(za wyjątkiem pierwszego badania przy rejestracji jako zabytku.)
9. Przegląd zgodności samochodu z warunkami ustawy o podatku VAT.
koszt badania technicznego i zgodności samochodu z ustawą o podatku VAT - 50 zł.
UWAGA! - Badanie o zgodności pojazdu z ustawą o podatku VAT można wykonać tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Nasza Stacja posiada powyższe uprawnienia.
Bytom Odrzański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów FNW013 Akceptujemy Płatności kartą Visa Maestro Mastercard